Vårt ursprung

Tegsnässkidans historia

Tegsnässkidans historia sträcker sig mer än 110 år bakåt i tiden och skvallrar om både kvalitet, tradition och hantverk och om framåtanda, uppfinningsrikedom och norrländsk tjurskallighet – ledord som följt med ända in i 2000-talet.

Starten

Hösten 1907 var Ludvig Jonsson i Tegsnäset sysselsatt med att hugga timmer. Förtjänsten var mager och arbetet snart slut. Ludvig var en vetgirig man och ivrig tidningsläsare. Av någon anledning hade han fått tag i ett nummer av Uppsala Nya Tidning. Där fanns en annons från Karl Liljefors Krut & Sporthandel där man annonserade efter skidor av ”Västerbottensmodell”.

Han skrev till firman och erbjöd sina tjänster och fick en provorder på 10 par 8 fot (240 cm) långa skidor till ett pris av 5 kr per par. Problemet var att Ludvig aldrig hade tillverkat skidor men med hjälp av en granne så ordnade det sig. Provleveransen gick iväg, godkändes och likviden på 30 kr betalades utan knussel. Första vintern tillverkades 50 par skidor. Yxa, såg och kniv samt hyvlar av olika slag var de enda redskapen. Tillverkning av tillbehör stavar, bindningar mm hörde också till. Man brände även tjärdalar både för eget bruk och till försäljning.

Från bagarstuga till ny verkstad

Efter 10 år var bagarstugan för liten som verkstad och en skidverkstad för skidtillverkningen byggdes och man antog firmanamnet L. Jonssons Skidfabrik.

Som kuriosa kan nämnas att Ludvig i slutet av 1920-talet fick kontakt med en representant från Svenska Amerikalinjen och fick en order på fällbara däcksstolar till de stora passagerarfartygen Gripsholm och Kungsholm. Priset på stolarna var 4.50 kr per styck. Det var också stor efterfrågan på campingstolar och bord varför även tillverkning av dessa upptogs. Priset på stolen var 60 öre och bordet 1.10 kr per styck. Förtjänsten var nog inte särskilt stor. Efter det upphörde ”möbeltillverkningen”.

Tegsnässkidorna blev snabbt populära och produktionen ökade stadigt. Det var ju trots allt en kvalitetsskida med mycket goda snöegenskaper. Dessutom gjorde sägen gällande att de första jägarna brukade fästa sina knivar vid den utsvängda spetsen för att lättare kunna skida ifatt och fälla sina byten. En myt som hänger kvar än idag och som bidragit till att Tegsnässkidan känns igen världen över.

 

Tegsnässkidan AB

1941 övertogs företaget av David, Ivar och Lage Ludvigsson, alla söner till Ludvig Jonsson. Namnet ändrades till Bröderna Ludvigssons Skidfabrik AB och i början tillverkades runt 500 par skidor per år. En ny fabrik byggdes och användes fram till 1977.

Bland inventarierna fanns då en viss maskinell utrustning, däribland en elmotor som införskaffades 1924. Samma år som bröderna tog över började företaget också experimentera med en hållbar, limmad bruksskida, något som skulle ta fem år att förverkliga men som vid introducerandet väckte stor uppskattning.

Bröderna Ludvigsson
Bröderna David, Ivar och Lage Ludvigsson.

 

Owe Eliasson, kund från Kussjö som 1949 hämtade sina nya skidor från brödernas fabrik sa:

”Det luktade väldigt gott i fabriken. Tjära, linolja, björk, lim och så lite vassare från det lack som skulle ge skidorna en så hård ovansida att inte ens talgoxarna vågade skita på dem.”

Under 1960-talet hade företaget även en sommarproduktion och år 1977 flyttades verksamheten till nya lokaler och bytte namn till Tegsnässkidan AB.

Nya ägare till verksamheten

1996 tog Tomas Nilsson och Håkan Bjurén över företaget och 2008 växlade stafettpinnen över till Tomas söner Jimmy och Benny. Under de senaste åren har koncernstrukturen växt fram och 2018 bildades Tegsnäs Group med både affärsområden, dotterbolag och intressebolag.

2021 bildades Tegsnäs Logistics AB och Tegsnäs Emballage AB efter att tidigare varit affärsområden.

Under senhösten 2021 inleddes även en satsning för Tegsnässkidan med en ny e-handelsplats och ökat fokus på försäljning av skidor och tillhörande produkter.

Några viktiga årtal i Tegsnässkidans historia

Ludvig Jonsson ser en annons

Timmerhuggaren Ludvig Jonsson ser en annons i Upsala Nya Tidning från Karl Liljefors Krut & Sporthandel som söker skidor av "Västerbottensmodell". Utan erfarenhet av tillverkning erbjuder han dem sina tjänster och får en provorder som lyckas. 

1907

L. Jonssons Skidfabrik

Efter 10 års skidtillverkning i bagarstugan blir den för liten och en ny skidverkstad byggs. Samtidigt antas firmanamnet L. Jonssons Skidfabrik.

1917

Viss möbeltillverkning

I slutet av 1920-talet fick kontakt med en representant från Svenska Amerikalinjen och fick en order på fällbara däcksstolar till de stora passagerarfartygen Gripsholm och Kungsholm. Under perioden var det också stor efterfrågan på campingstolar och bord varför även tillverkning av dessa upptogs. Förtjänsten var låg och möbeltillverkningen upphörde efter en period.

1925-1930

Sönerna tar över verksamheten

1941 övertogs företaget av David, Ivar och Lage Ludvigsson, alla söner till Ludvig Jonsson. Namnet ändrades till Bröderna Ludvigssons Skidfabrik AB och i början tillverkades runt 500 par skidor per år. En ny fabrik byggdes.

1941

Tegsnässkidan AB

1977 flyttas verksamheten till nya lokaler och namnet ändras till Tegsnässkidan AB.

1977

Nya ägare till Tegsnässkidan AB

1996 tar Tomas Nilsson och Håkan Bjurén över företaget. En industriell träproduktion inleds. Tillverkningen av Tegsnässkidan fortsätter parallellt.

1996

Stafettpinnen växlas vidare

2008 växlar Tomas och Håkan över stafettpinnen till Tomas söner Jimmy och Benny Nilsson som fortsätter driva och utveckla Tegsnässkidan som bolag.

2008

Tegsnäs Group bildas

En koncernstruktur växer fram och 2018 bildas Tegsnäs Group AB där Tegsnässkidan ingår som ett affärsområde.

2018

Satsning på ökad försäljning

I slutet av 2021 sker en satsning på Tegsnässkidan med ny webbhandel och ökat fokus på försäljning av skidor och tillhörande produkter.

2021